Kirkeklokker og kulde

Mange opplever sprengkulde i disse dager og jeg fikk i dag et spørsmål som kan deles med flere: -Finnes det en nedre temperaturgrense for når man ikke bør ringe med kirkeklokkene?

Vårt råd om bruk av kirkeklokker i kaldt vær

Klokker er laget av klokkebronse, en i utgangspunktet veldig sprø legering, og dette metallet blir enda sprøere dess kaldere det blir. Vi kan ikke sette en nedre grense for bruk eller garantere for hvilke temperaturer klokkemetallet tåler, men henstiller om at dere ringer klokken forsiktig (også!) når det er kaldt. Dere bør f.eks. unngå raske igangsettinger og avslutninger når dere ringer med klokken. La klokken starte og stoppe i sitt naturlige tempo.

Det verste dere kan gjøre, og noe som trolig er grunnen til at mange klokker har sprukket i kulden, er å bråstoppe klokken ved slutten av ringingen. Dette gir en ekstrem belasting fra kolben ved det/de siste slagene. Dere kan også redusere ringetiden for å redusere belastningen ytterligere. Ved klemting eller bedeslag kan dere kanskje slå litt mer varsomt enn dere pleier?

En riktig vedlikeholdt klokke som blir ringt med moderne automatikk eller på en riktig og varsom måte for hånd skal tåle å ringes i kulde, men man vet jo ikke hva klokken har blitt utsatt for tidligere og om det er mikrosprekker i utvikling inne i materialet hvis det er en gammel klokke. Eldre klokker finnes i alle kvaliteter så jeg vil anbefale alle med gamle klokker å være ekstra varsomme i kulden, dette gjelder også hvis klokken er utstyrt med ringeautomatikk men spesielt hvis klokken ringes for hånd!

Om Olsen Nauen Klokkestøperi AS ikke har vært på service i din kirke på lenge er sjansen stor for at klokkene ikke er riktig vedlikeholdt. Vi er det eneste firmaet i Norge med nødvendig kompetanse for å utføre service og tilsyn av kirkeklokker! Ta kontakt med oss i dag for å bestille service.

Kort oppsummert, her er de viktigste rådene om bruk av kirkeklokker på kalde dager:

  1. Vær ekstra varsomme med klokkene når det er kaldt, klokkemetall er ekstra sprøtt i kulden. Ring forsiktig!
  2. Sørg for at klokkene er godt vedlikeholdt! Når var vi på servicebesøk sist? Les mer om service og vedlikehold her.
  3. Reduser lengden på ringingen.
  4. Gamle klokker tåler mindre enn nye. Dess eldre klokke du har jo mer forsiktig bør du være!