Klokkespill til Kongsberg kirke

Olsen Nauen Klokkestøperi AS skal levere et klokkespill på 24 klokker til Kongsberg kirke sommeren 2011 i anledning kirkens 250-års jubileum.

Det nye klokkespillet skal monteres i klokkestuen sammen med de 2 gamle kirkeklokkene. Klokkespillet vil bestå av tonene Dis1, og F1 til og med Dis3. Den største av de nye klokkene, en klokke på 1400 kg med tone Dis, vil sammen med en annen ny klokke på 680 kg, tone G, supplere de 2 gamle kirkeklokkene og også fungere som ringende klokker. Kongsberg kirke vil heretter kunne skryte av å ha landets nest største konstellasjon av ringende kirkeklokker i vekt og antall.

Klokkespillet skal innvies ved jubileumskonserten i kirken søndag 18. september.

Olsen Nauen Klokkestøperi AS er stolt over å ha fått tildelt dette oppdraget!