Medalje for lang og tro tjeneste

Arild Grønstad har mottatt Medaljen for lang og tro tjeneste. Gjennom sine 31 år som montør ved Olsen Nauen Klokkestøperi i Tønsberg har Grønstad vært på oppdrag i mange av landets kirketårn og rådhus. Medaljen ble overrakt av daglig leder Morten Olsen-Nauen under et høytidelig arrangement med kolleger på restaurant Grilleriet i Oslo etterfulgt av show med Dagfinn Lyngbø på Latter den 28. februar.

- Medaljen for lang og tro tjeneste er en vel fortjent heder til Arild Grønstad. Han er en dyktig montør og servicetekniker med en utrolig arbeidskapasitet. Han er veldig fleksibel og har en svært praktisk og løsningsorientert tilnærming til alle arbeidsoppgaver.Arild har også en helt spesiell stolthet for jobben og yrket sitt, noe som er en fantastisk egenskap, sier daglig leder Morten Olsen-Nauen.

Overrasket, rørt og stolt

- Det var fint å få Medaljen for lang og tro tjeneste. Det var en stor overraskelse, jeg ble litt satt ut, tror nok at alle så det på meg. Koselig å bli satt pris på denne måten, sier Arild Grønstad.

Han har bakgrunn som dreier og fra maskinfag. Grønstad monterer og har service og reparasjoner på kirkeklokker, automatiske ringeanlegg og klokkespill i kirker og rådhus over hele landet. Det er få kirker som er like, så i denne jobben må man være både kreativ og løsningsorientert.

-q Det er jo en spesiell jobb, det er bare vi som driver med dette. Jobben er veldig selvstendig og variert, den blir aldri kjedelig. Jeg hadde ikke vært i Olsen Nauen i så mange år hvis det ikke var en interessant jobb. I tillegg har vi et veldig bra arbeidsmiljø med trivelige kolleger, sier han.

Vitner om en god arbeidsplass

- Det Kongelige Selskap for Norges Vel er stolt over å kunne tildele Medaljen for lang og tro tjeneste til Arild Grønstad for hans innsats for Olsen Nauen Klokkestøperi. Så mange års ansettelse vitner også om at det er en god arbeidsplass, sier Øyvind Ørbeck Sørheim, konstituert daglig leder i Norges Vel.

Medaljen for lang og tro tjeneste er en heder til ansatte med 30 år eller mer hos samme arbeidsgiver. Medaljen ble stiftet i 1888 og representerer en tradisjon med solide verdier og er et varig bevis på mottakers innsats og betydning.

For mer informasjon, se vedlagte fakta/lenker eller kontakt:

Morten Olsen-Nauen tlf: 917 46 567
morten@klokkestoperi.no

Anne Tollerud, kommunikasjonsrådgiver Norges Vel tlf: 909 40 095
anne.tollerud@norgesvel.no

Fakta

Olsen Nauen Klokkestøperi

Olsen Nauen Klokkestøperi ble etablert i 1844 og drives i dag av 6. generasjon. Firmaet har 7 ansatte, og er Norges eneste leverandør av stemte kirkeklokker og klokkespill. Klokkene støpes i ren klokkebronse. Støperiet leverer også alle andre typer bronseklokker slik som skipsklokker, gårdsklokker og småklokker. Støperiet påtar seg også støping av spesialprodukter i ulike bronselegeringer.

Olsen Nauen Klokkestøperi er også Norges eneste leverandør av automatiske ringeanlegg for kirkeklokker. Firmaet er det eneste i landet med fagkompetanse på klokker og utfører reparasjoner og tilsyn over hele landet.

Mer om Olsen Nauen Klokkestøperi

www.klokkestoperi.no

Norges Vel og Medaljen for lang og tro tjeneste

Det Kongelige Selskap for Norges Vel er en ideell og uavhengig organisasjon med over 200 år bak seg som samfunnsbygger og nyskaper. Siden starten har Norges Vel vært med på å bygge landet på ulike arenaer gjennom prosjekter relatert til utdanning og samfunns- og næringsutvikling. Norges Vel arbeider i dag med næringsutvikling gjennom prosjekter som skaper verdier i lokalsamfunn både i Norge og internasjonalt.

Lang tradisjon for hedring

Norges Vel har en lang tradisjon for å hedre personer som gjør en innsats for samfunnets beste. Medaljen for lang og tro tjeneste ble stiftet i 1888, og tildeles for å synliggjøre og verdsette menneskers innsats i arbeidslivet.

Mer om Medaljen for lang og tro tjeneste
www.medaljen.no

Mer om Norges Vel
www.norgesvel.no