Ringeautomatikk og service

Deltas medlemsblad for kirkeansatte "Kirkeklokken" hadde i mars-utgaven en artikkel om ringeautomatikk for kirkeklokker og viktigheten av regelmessig vedlikehold av disse. Artikkelen kan leses som pdf-versjon i lenken under bildet. Artikkelen er skrevet av Heidi Lund Moen som også er ansatt i Midtre Namdal kirkelige fellesråd.

Artikkel om ringeautomatikk og service på kirkeklokker i fagbladet

Les artikkelen i pdf-versjon HER.