Jobber du i kirken? Hvordan gjennomføre "Koronaringing"?

 

 

Kirkerådet anbefaler alle kirker å ringe hver lørdag klokken 17. Men hva innebærer det og hvordan gjøre det på enkleste måte?

 

Vi har i dag vært direkte i kontakt med Kirkerådet for en avklaring rundt hvilken type ringing de tenker seg på lørdager kl 17. Svaret derfra er 5 minutter ringing med alle klokker (eller tilsvarende ringeskikk dere benytter lokalt ved siste sammenringing før søndagsgudstjeneste). Dere skal altså ikke bruke «AUTO HøytidAften» eller eventuelt «PROG HøytidAften». Disse er forbeholdt Påskeaften, Pinseaften og Julaften.

 

Vanlig ringing kan dere selvsagt starte manuelt med automatikken ved å være i kirken hver lørdag klokken 17, men dersom dere har ringeautomatikk og et styringsur levert av oss av typen APOLLO 3, APOLLO 2 eller TEMPORA kan dere også forhåndsprogrammere dette. Nedenfor følger en veiledning for ulike styringsur.

 

APOLLO 2 og TEMPORA:

De av dere som har et styringsur av type APOLLO 2 eller TEMPORA vil sannsynligvis ha en menylinje som heter "PROG Ring 5min", eventuelt  "Program Ring Store" på eldre styringsur. 


Når dere går inn her kan dere legge inn klokkeslett (17 00) og ukedag (SATURDAY) for oppstart av ringing med store klokke. Merk at denne programmeringen er en engangshendelse, og klokkeslett og ukedag nullstilles derfor til (00 00) og (NEVER) etter oppstart. Det vil si at dere må programmere dette på nytt hver uke dere ønsker ringing.

MERK! Pass på å ikke forlate programmet med en aktiv ukedag, f.eks. (SATURDAY) hvis dere ikke er helt sikre på at tidspunktet er korrekt. Hvis dere f.eks. endrer fra NEVER til SATURDAY men lar tidspunktet stå til for eksempel (00 00) vil klokken starte å ringe midnatt til lørdag!

I standardprogrammet for APOLLO 2 og TEMPORA finnes det ingen andre muligheter for å programmere ringing på lørdag klokken 17:00. Dersom du ikke har "PROG Ring 5min" eller tilsvarende har du ikke mulighet for å programmere ringingen, da må du være tilstede i kirken lørdag kl 17 for å starte denne manuelt fra styringsuret.

APOLLO 3:
Vårt nyeste styringsur APOLLO 3 kan kobles til internett og styres fra smarttelefon, nettbrett eller PC. (Dette forutsetter at uret er tilkoblet internett og at du laster ned en app til din enhet). Med APOLLO 3 kan ringing derfor startes direkte fra sofakroken lørdag kl 17, eller programmeres til å starte automatisk klokken 17 uten å reise til kirken.


I standard programversjon for APOLLO 3 er funksjonen «DATOPROG. Ringing» en menyknapp som er skjult bak et brukerpassord. For å komme til dette må du trykke 4 ganger på skiftenøkkelen og taste inn passordet «nauen». Trykk deretter på menyknappen «DATOPROG. Ringing (Ringeprogram 1)», se bilde 1. Her kan du markere hvilke klokker du ønsker å bruke, hvor mange minutter det skal ringe, klokkeslettet ringing skal starte, og til slutt hvilken dato programmeringen gjelder for. Se bilde 2. Deretter kan du eventuelt bruke menyknappen «DATOPROG. Ringing (Ringeprogram 2)» for å legge inn en dato til.


Dersom du har en APOLLO 3 og ønsker en enda enklere løsning (og Apollo’en er koblet til internett) kan vi fjernstyre Apollo’en online og legge inn et automatisk ringeprogram (ON/OFF) for lørdager kl 17 i din kirke.


Hvis du ønsker å oppgradere klokkestyringen til en Apollo 3 er det bare å ta kontakt med oss for å få pris. Send forespørsler og bestillinger til morten@klokkestoperi.no.

 

Vi tillater oss også å minne om viktigheten av faglig tilsyn. Har din kirke serviceavtale med oss? Les mer om dette her.

 

Bli oppdatert ved å melde deg inn i vårt brukerforum: https://www.facebook.com/groups/klokkestoperi/