Automatisk ringeanlegg for korrekt klokkeringing og kiming

Kirkeklokker kan utstyres med automatisk ringeanlegg slik at ulike ringemåter, for eksempel sammenringing, kiming og klemting kan utføres automatisk til faste tider. Vi leverer hvert år mange automatiske klokkeringeanlegg til nye og gamle kirker rundt over hele Norge. Nesten alle kirkeklokker kan automatiseres, men ofte må eksisterende klokkeoppheng skiftes ut med nytt for å gi nødvendige stabilitet og driftssikkerhet.

Skjematisk oppbygning og ledningsføring for moderne ringeautomatikk for kirkeklokker

Klokkestol
En klokkestol i stål, sammen med balanseaksler i stål, som vist på bildet gir den absolutt beste opplagringen for klokker i klokketårnet, det er gunstig både for stivhet og styrke men også for å redusere at mekaniske lyder blir overført ned gjennom konstruksjonene. Vi anbefaler at alle nye kirker bygges med en slik klokkestol.

Automatisert ringing

For å automatisere ringingen av klokkene monterer vi ringemaskiner i tilknytning til klokken. Overføringen av bevegelse kan skje via kjede, reim eller magnetisme, såkalte lineærmotorer. Kjede- og reimdrift er det mest tradisjonelle og egner seg meget godt de aller fleste steder.

Linærsystemet krever minst inngrep

Lineærsystemet (kraftoverføring via elektromagnetisme) er ofte brukt der vi av ulike grunner ønsker å gjøre minst mulig inngrep, visuelt og fysisk, i klokkeopphenget. På eksempelet over kan lineærsystemet sees montert på en klokke i et gammelt klokketårn. Alt utstyr festes på braketter slik at kontaktpunktene mot gamle bjelker er redusert til noen få bolter. Lineærsystemet krever svært god stabilitet for å virke optimalt. Nederst kan kimehammeren sees. Det er denne som utfører 3x3 slag, klemtning, kiming og andre enkle slagkombinasjoner.

Styringsur Apollo og Tempora

Ringeanlegg styres av våre hovedur type APOLLO eller TEMPORA. Dette er ur som kan betjene kirkeklokkene manuelt eller helautomatisk. (F.eks. helautomatisk søndags- og høytidsringing). Disse stiller automatisk sommer- og vintertid og har en batteribackup for å ivareta program over langvarige strømbrudd. Det er også mulig å få tidssynkronisering av disse urene for 100% gangnøyaktighet.

Apollo 3 er en oppgradert og modernisert versjon av Apollo 2. Denne har touchskjerm og kan kobles til internett for ekstern betjening via VNC, og for tilkobling til en NTP-server for tidssynkronisering. For utfyllende informasjon, se denne brosjyren.

Ønsker de ytterligere informasjon, kontakt oss.

Våre styringsur leveres med programmer tilpasset vanlig bruk av klokker i Den Norske Kirke.
(Ekstern link til "Retningslinjer for bruk av kirkens klokker" på kirken.no).

Radiofjernstyring

Sammen med styringsurene APOLLO og TEMPORA kan vi levere en tilpasset radiofjernstyring fra kvalitetsleverandøren Ansonic. Dette er radiostyring med ca 1000 meter rekkevidde i åpent lende. Det finnes ulike varianter men den største er tilpasset vår nye APOLLO 3 styringscomputer og kan da styre 6 funksjoner. Dette er normalt 3 Slag, 3x3 Slag, Klemt, Åpne luker, Lukke luker og Ringing (for inntil 3 klokker). I tillegg har sendren en felles Stopp-knapp for noen av funksjonene.

Ta kontakt dersom du ønsker mer informasjon om ringeautomatikk.