Brukerforum på Facebook

Olsen Nauen Klokkestøperi har opprettet et brukerforum på Facebook for våre kunder. Forumet er først og fremst rettet mot kirketjenere,

klokkere, kirkeverger, driftsansvarlige og andre i Den Norske Kirke som enten bruker kirkeklokker aktivt i sitt daglige virke eller har ansvar for å vedlikeholde og drifte disse.

Gruppen skal benyttes til å spre generell klokkefaglig informasjon, bruks- og tekniske tips, samt informasjon om produkter og tjenester Olsen Nauen Klokkestøperi kan tilby. Alle som har et spørsmål eller et tips om klokker eller ringeautomatikk som kan ha praktisk nytteverdi for andre kan benytte denne gruppen til å få svar. Alle oppfordres til å invitere og informere kollegaer over hele landet for at gruppen skal nå flest mulig.

Gruppen finnes ved å følge denne lenken, "Brukerforum for Olsen Nauen Klokkestøperis kunder", og trykke på "Bli medlem av gruppen". (Du må ha en Facebook-profil og være logget inn).

Husk forøvrig å like vår vanlige Facebook-side også! Denne kan finnes i denne linken.