Kirkeklokker i Sigtuna er innviet

Kirkeklokkene til Sigtuna klokkestøpul ble innviet søndag 18. mars 2018. Den gamle klokkestøpulen som brant ned i 2016 er bygget opp i gammel stil og med tradisjonelle metoder. Klokkene ble støpt av oss høsten 2017 og veier 1150, 680 og 345 kg og har tonene E, G og H.

Sigtuna ligger rett nord for Stockholm og er Sveriges eldste by. Olsen Nauen Klokkestøperi gratulerer!