Service og Vedlikehold

Hvorfor la oss utføre tilsyn på deres kirkeklokker?

Olsen Nauen Klokkestøperi AS er det eneste firmaet i Norge med spesialkompetanse på klokker, oppheng, automatikk og styringssystemer for kirkeklokker. Våre utallige besøk rundt om i Norges kirker har vist at det finnes et stort behov for faglig tilsyn og vedlikehold av kirkeklokkene med tilhørende utstyr.

Dette gjelder både for klokker med automatikk og klokker som fremdeles håndringes! Faktisk er det ofte de håndringte klokkene de som trenger faglig tilsyn mest.

Så ofte bør du få utført service på din kirkeklokke


 • Klokker med automatikk bør ha faglig ettersyn av oss med regelmessighet 1-3 år.
 • Klokker som håndringes bør ha faglig ettersyn av oss med regelmessighet 6-10 år.


Regelmessigheten avhenger av om det er åpne eller lukkede tårn. Spesielt værutsatte klokkeinstallasjoner bør ha service hvert år.

Reparasjon av klokker i hele Norge

Regelmessig service anbefales på både håndringte og automatiserte kirkeklokker. Hyppighet tilpasses individuelt for hver kirke. Ved opprettelse av en fast vedlikeholdsavtale, følger vi opp servicene i årene fremover.

Hvorfor er det viktig med service og vedlikehold på kirkeklokker?


HMS

 • Manglende faglig tilsyn øker risikoen for at klokke eller kolbe faller ned og forårsaker materiell- eller personskader En kirkeklokke med slitt eller dårlig oppheng/kolbe kan være tung og vanskelig å ringe En viktig del av et godt internkontrollsystem
 • Manglende faglig tilsyn øker risikoen for at klokke eller kolbe faller ned og forårsaker materiell- eller personskader
 • En kirkeklokke med slitt eller dårlig oppheng/kolbe kan være tung og vanskelig å ringe
 • En viktig del av et godt internkontrollsystem

Driftssikkerhet

 • Forebygger uforutsett havari Gir forutsigbare vedlikeholdsutgifter Reduserer behov for dyre hastebesøk
 • Forebygger uforutsett havari
 • Gir forutsigbare vedlikeholdsutgifter
 • Reduserer behov for dyre hastebesøk

Dokumentasjon

 • Hver service etterfølges av en servicerapport med oversikt over klokker og utstyr, og disses tilstand Ved behov gis det også pristilbud på oppgraderinger som forbedrer klokkenes driftssikkerhet eller brukervennlighet. Dette gir bedre økonomiplanlegging.
 • Hver service etterfølges av en servicerapport med oversikt over klokker og utstyr, og disses tilstand
 • Ved behov gis det også pristilbud på oppgraderinger som forbedrer klokkenes driftssikkerhet eller brukervennlighet. Dette gir bedre økonomiplanlegging.

Ønsker du å bestille service eller ønsker du mer info? Ta kontakt med oss!

Se også følgende filer for mer informasjon, våre faste servicepriser og forslag til avtale om regelmessig service: