Publikasjon om Kirkeklokker fra KA og RA

Vi har hjulpet RA (Riksantikvaren) og KA (Arbeidsgiverorganisasjon for kirkelige virksomheter) med innspill ved utarbeidelsen av et veiledningshefte om kirkeklokker. Heftet kan leses ved å trykke på denne linken, pdf-filen nedenfor eller på bildet under.
Vi er glade for at det blir et større fokus på kirkeklokker, både som et historisk og liturgisk objekt, men også at det er behov for faglig vedlikehold og ettersyn. Som Norges eneste firma med faglig kompetanse på kirkeklokker, klokkeoppheng og mekanikk, samt ringeautomatikk ønsker vi flere kunder som ser viktigheten av regelmessig tilsyn. Dette gjelder ikke bare klokker med automatikk men også klokker som håndringes. Det er faktisk klokker som fremdeles håndringes som oftest har størst vedlikeholdsbehov! Vedlikehold og tilsyn er viktig for alle klokker, både for å ta vare på klokke og oppheng rent teknisk men også for å unngå ulykker som kan oppstå hvis klokke eller andre løse deler ramler ned.