Viktig info for besøkende: Informasjon om vår håndtering av COVID-19

Rutiner for å redusere smitterisiko hos Olsen Nauen Klokkestøperi AS

Til kunder:
Vi fortsetter driften som normalt og ønsker selvsagt fremdeles å ivareta våre kunder på best mulig måte. Allikevel ser vi at det meste kan avklares uten å besøke våre lokaler, og vi ønsker derfor at alle våre kunder inntil videre skal ta kontakt med oss på telefon eller epost. Ring 33 35 90 40 for å komme i kontakt med oss, eller send epost til morten@klokkestoperi.no. Har du
allikevel behov for å avlegge oss et besøk, for eksempel for å hente varer, ber vi uansett om at dette skjer etter nærmere avtale. Vi forutsetter at alle besøkende deltar i den nasjonale dugnaden og forholder seg til råd fra nasjonale myndigheter. Ved alle tegn til sykdom/forkjølelse ber vi deg om å utsette besøk hos oss, uavhengig av om du mistenker COVID-19 eller ikke.

Varelevering:
Vi tar imot vareleveranser som vanlig, men ønsker å redusere direkte kontakt. Varer hensettes innenfor lagerdøren mot syd. Vi ber om at signatur for mottatte varer unngås.

Selgere:
Inntil videre ønsker vi ikke besøk av selgere som ikke har avtalt dette.